هند: برای انتخاب نفت آمریکا به جای ایران هیچ معامله‌ای نکردیم

هند: برای انتخاب نفت آمریکا به جای ایران هیچ معامله‌ای نکردیم

یک مقام دولتی هندی اظهار کرد: هند روشن کرده که ملاحضات تجاری عامل تعیین کننده در واردات نفت خام از آمریکا است و خرید نفت از واشنگتن نباید جایگزینی برای نفت ایران دیده شود.

اخبار اتحادیه صادرکنندگان مواد نفتی

اخبار اتحادیه صادرکنندگان مواد نفتی

اخبار اتحادیه صادرکنندگان مواد نفتی