سامانه مدیریت دریافت تعرفه مواد زائد کشتی ها بر اساس کنوانسیون مارپل

نماینده سازمان بنادر و کشتیرانی آزمایشگاه
مجری کنوانسیون مارپل
قرارداد بازیافت مواد زائد نفتی کشتی‌ها بندر امام
بنیان توسعه راستین
این شرکت از سال ۱۳۸۹ به عنوان یک شرکت تخصصی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و ضایعات نفتی با اهداف ذیل تشکیل گردید.
سام پارت گروپ
عرضه کننده انواع روغن موتور و دنده در بسته بندی های مختلف می باشد و مواد اولیه و تولیدات کارخانجات و معادن ایران را در گرجستان عرضه می نماید.
مارپل
کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتی ها
بندر امام خمینی(ره)
تاریخچه بندر امام خمینی(ره)
صادرات و ترانزیت مواد نفتی
کشور جمهوری اسلامی در یک منطقه نفتی –گازی قرار گرفته است که در تمامی نقاط این کشور از مرز سرخس تا تمامی نقاط خوزستان و سایر استانها چاه های گاز ونفت خام موجود میباشد در تمامی استانها از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استان بوشهر تا دراستان خوزستان در منطقه ویژه پتروشیمی و سایر استانها پتروشیمی ها با تولیدات متنوع در حال فعالیت میباشندودر زمینه دریایی در شمال وجنوب نیز از بستر دریا گاز ومواد نفتی استخراج میشود.

پالایشگاه و تولید فرآورده های نفتی

پالایشگاه و تولید فرآورده های نفتی...

ادامه

صادرات و ترانزیت مواد نفتی

صادرات و ترانزیت مواد نفتی...

ادامه

پیرولیز ضایعات نفتی

پیرولیز ضایعات نفتی...

ادامه

اجرای کنوانسیون مارپل

اجرای کنوانسیون مارپل...

ادامه

ذخیره سازی مواد نفتی

ذخیره سازی مواد نفتی...

ادامه
قیمت نفت