صادرات و ترانزیت مواد نفتی

کشور جمهوری اسلامی در یک منطقه نفتی –گازی قرار گرفته است که در تمامی نقاط این کشور از مرز سرخس تا تمامی نقاط خوزستان و سایر استانها چاه های گاز ونفت خام موجود میباشد در تمامی استانها از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استان بوشهر تا دراستان خوزستان در منطقه ویژه پتروشیمی و سایر استانها پتروشیمی ها با تولیدات متنوع در حال فعالیت میباشندودر زمینه دریایی در شمال وجنوب نیز از بستر دریا گاز ومواد نفتی استخراج میشود.جمهوری اسلامی با داشتن منابع غنی نفت –گاز ومیعانات گازی مقام دوم و چهارم را در زمینه گازونفت را دردنیا دارا میباشد ایران با داشتن پالایشگاه های متعدد در زمینه نفت-گاز وپتروشیمی صدها محصول را جهت مصرف داخلی وصادرات در حال تولید می باشند.جمهوری اسلامی ایران با داشتن خطوط ریلی متنوع و خطوط جاده ای زمینه انتقال و صادرات این تولیدات را فراهم نموده است و با داشتن مخازن وانبارهای ذخیره مواد نفتی و پتروشیمی در بنادرومرزهای خروجی زمینه صادرات را جهت تجارو بخش دولتی فراهم نموده است وبا استفاده از خطوط گسترده گاز در تمامی نقاط کشور امکان صادرات این محصول استراتژیک نیز به کلیه شورها فراهم میباشد.
کشورهای همسایه از شمال مانندروسیه- ترکمنستان-قزاقستان-ازبکستان-آذربایجان واز غرب عراق-سوریه- با داشتن منابع غنی-نفت-گاز وپتروشیمی بخشی از تولیدات خود را به صادرات وترانزیت اختصاص داده اند.جمهوری اسلامی با داشتن خطوط ریلی و جاده ای و مساحتی بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر ساحل در خلیج فارس موقعیت بسیار خوبی را جهت ترانزیت مواد نفتی وپتروشیمی جهت این کشورها فراهم نموده است،تجار داخلی و خارجی با استفاده از این موقعیت طلائی در حال حاضر سالهاست به امر ترانزیت مواد اولیه تولیدی این کشورها از طریق خاک جمهوری اسلامی مشغول میباشند.شرکت بنیان توسعه راستین نیز با ساخت ۴ مخزن ۳۲۰۰ تنی به ظرفیت حدود۱۳۰۰۰ تن در سایت خود درقطعه b59 اسکله ۳۷ بندر امام خمینی می تواند فرآورده های نفتی صادراتی را از تولیدکنندگان داخلی خریداری وصادر نماید وهمچنین تولیدات سایت نفتی خود را نیز صادر نماید وبا خرید فرآورده های نفتی از کشورهای آسیایه میانه و عراق وترانزیت آن به این مخازن در امر ترانزیت نیز فعال میباشد و می تواند این مخازن را در اختیار سایر تجار وتولیدکنندگان جهت امر صادرات وترانزیت قراربدهد.