پیرولیز ضایعات نفتی

زباله های پلاستیکی و لاستیکی پس از جمع آوری و تفکیک آنها از سایر زباله ها، باعث حفظ محیط زیست می شود. در صورت بازیافت می تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از کارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. این ضایعات صدها سال در طبیعت ماندگار بوده و سطح زمین را آلوده می نماید.

در خصوص ضایعات نفتی مانند لجن های آلوده به مواد نفتی، ضایعات زیست محیطی شناورها و پالایشگاه ها و کارخانجات تصفیه روغن این ضایعات به شدت آلوده کننده است.

این ضایعات با نفوذ به لایه های زمین ضررهای جبران ناپذیری به طبیعت وارد می نماید

همچنین مواد نفتی و لجن های نفتی آلوده در کشتی ها نیز با ریخته شدن در دریا مناطق وسیع را آلوده و باعث مرگ و میر آبزیان و حیات دریایی می شود.مراحل بازیابی ضایعات پلاستیکی و لاستیکی، ضایعات نفتی، پتروشیمی، ضایعات نفتی کشتی ها به شرح ذیل می باشد.

۱- زباله پس از تفکیک و جداسازی مواد قابل استفاده و آسیاب به درون دستگاه پیرولیز ریخته می شود.
۲- گل های آلوده نفتی و لجن های خشک شده نفتی مستقیما به درون دستگاه پیرولیز ریخته می شوند.
۳- گل های آلوده نفتی حاصل از کف مخازن نفتی و مخازن کشتی ها پس از حمل مستقیما به درون دستگاه پیرولیز ریخته می شوند.
۴- لجن های گل های نفتی حاصل از فیلترینگ سوخت های کشتی و لجن های حاصل از جداسازی آب های آلوده و کشتی ها، پس از جداسازی به درون دستگاه پیرولیز ریخته می شود.
۵- دستگاه مورد استفاده جهت فرآوری ضایعات، سیستم بازگشت و کوتاه کردن زنجیره فرمول پیرولیز می باشد. در این مرحله نحوه ی کار دستگاه پیرولیز جهت کار بر رویه ضایعات، سیستم حرارتی است با بیش از ۵۰۰ درجه حرارت به صورت گردشی که هیچگونه خروجی آلوده کننده محیط زیست ندارد، سیستم صرفا با گاز تولید شده در حین تبدیل این مواد به سوخت های نفتی و کربن های صنعتی کار می کند و کلیه گازهای مضر با حرارت بالا سوخته می شود.ضایعات هیدروکربور مایع و جامد به دستگاه افزوده می شود و طی مراحل جداسازی در حرارت بالا، مواد هیدروکربور سبک و سنگین آن جدا می شود.
خاکستر حاصل از این فرایند قابل بازگشت به طبیعت می باشد.

این خاکستر هیچ گونه آلودگی نفتی ندارد و فاقد چربی می باشد و مواد نفتی جدا شده قابل استفاده در سوخت های سبک و سنگین می باشد.