گازوئیل

گازوئیل

گازوئیل های قابل عرضه شامل موارد ذیل:

 

1.گازوئیل D2

 

2. گازوئیل تولید پالایشگاه های داخلی تولید شده از روغن و حلال ۴۰۲ با فلش ۴۰ تا ۵۵

 

3.گازوئیل L62 تولید کشور آسیای میانه و روسیه با سولفور ۱۰ تا ۱۰۰ PPM و فلش پوینت ۶۲ تا ۷۰

 

4.گازوئیل تولید عراق از پالایشگاه رسمی و پالایشگاه غیر رسمی با فلش ۳۸ تا