طرح گازرسانی به نیروگاه‌ها رو به پایان است

طرح گازرسانی به نیروگاه‌ها رو به پایان است

سعید مومنی، درباره اجرای طرح‌های گازرسانی به نیروگاه‌های کشور به خبرنگار شانا گفت: اکنون بیشتر نیروگاه‌های بزرگ و کوچک در سراسر کشور گازرسانی شده‌اند که در این میان چهار نیروگاه هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند.

وی افزود: در نیروگاه شمس سرخس امکان استفاده از گاز مهیا شده است، همچنین نیروگاه چابهار اکنون از طریق سی‌ان‌جی گازرسانی می‌شود.

به گفته مومنی، از آنجا که نیروگاه زرند برای دریافت گاز قراردادی ندارد و مجوز کمیته سوخت آن نیز باطل شده است، گازرسانی به این نیروگاه انجام نشده است. افزون بر این، نیروگاه کنارک نیز پس از اجرای خط انتقال گاز ایرانشهر - چابهار برای دریافت گاز واجد شرایط خواهد بود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره گازرسانی به نیروگاه زاهدان گفت: شرکت ملی گاز همه اقدام‌های لازم برای گازرسانی به این نیروگاه را انجام داده و اکنون دو واحد از چهار واحد نیروگاه زاهدان تزریق گاز شده است.