تعمیرات پالایشگاه‌های پارس جنوبی تا اواخر مهرماه ادامه می‌یابد

تعمیرات پالایشگاه‌های پارس جنوبی تا اواخر مهرماه ادامه می‌یابد

به گزارش شانا به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمود بالنده با اشاره به این که تعمیرات اساسی ۱۵۶ روز طول می‌کشد، یادآورشد: تعمیرات پالایشگاه‌های این مجتمع با پالایشگاه نهم آغاز و با تعمیرات پالایشگاه‌های سوم، چهارم، هفتم، ششم، هشتم و دهم ادامه یافته است.

وی با بیان این که تعمیرات در مجتمع گازی پارس جنوبی با محوریت بازرسی فنی، نیازهای تعمیراتی و استفاده و الگوگیری از روش‌شناسی مدیریت‌ دارایی‌های فیزیکی انجام می‌شود، افزود: در این فرآیند انتخاب تجهیزات، براساس آمار و اطلاعات فنی و محاسبات علمی صورت می‌گیرد و با استفاده از نرم‌افزاهای مختلف، نسبت به بهینه‌سازی هزینه‌ها اقدام می‌شود.