بنیان توسعه راستین

بنیان توسعه راستین

این شرکت از سال ۱۳۸۹ به عنوان یک شرکت تخصصی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و ضایعات نفتی با اهداف ذیل تشکیل گردید.

در فاز اول برای فرآورش مواد ضایعاتی مجتمع های پتروشیمی و تبدیل آن به فرآورده های قابل مصرف در صنایع داخلی و خارجی، در فاز دوم اجرای تعهدات دریافت و بازیافت ضایعات کشتی ها طبق مفاد کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از عملیات کشتی ها (مارپل ۷۳/۷۸) و در فاز سوم کاری خود، ساخت سایت نگهداری سوخت به ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن با سیستم مجهز آتش نشانی و نصب تجهیزات فرآوری همه ضمائم کنوانسیون مارپل با سیستم پمپاژ مستقیم دریافت و انتقال مواد نفتی به کشتی ها و نصب برج های تقطیر مواد نفتی و بلندینگ مواد نفتی را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، هدف قرار داده و شروع به فعالیت نموده است.


حجم عظیم ضایعات آلاینده محیط زیست صنایع مستقر در منطقه از یک سو و خسارات شدید ناشی از ورود مستقیم مواد زائد کشتی ها به دریا و سوزاندن مواد هیدروکربوری و نفتی از سوی دیگر، موجب گردیده این شرکت فعالیت گسترده خود را جهت بازگشت سرمایه های ملی و حفظ محیط زیست در منطقه ادامه دهد. فعالیت های شرکت بنیان توسعه راستین در چهار بخش عمده به شرح ذیل صورت می گیرد:

 

۱- حفاظت از محیط زیست دریایی و خشکی
۲- اجرای الزامات تعهدات بین المللی کشور در خصوص کنوانسیون مارپل (۷۳/۷۸)
۳- بازگشت سرمایه های ملی از طریق بازیافت مواد زائد عملیات کشتی ها و ضایعات صنایع
۴- ذخیره سازی جهت صادرات، ترانزیت فرآورده های نفتی از کشورهای همسایه و صنایع داخلی و محصولات بازیافتی از ضایعات کشتی ها و صنایع داخلی به بازارهای بین المللی.
این شرکت مفتخر است که در مدت ۴ سال فعالیت و تلاش در زمینه دریافت انتقال و فرآوری ضمیمه اول کنوانسیون مارپل، به وظایف محوله به نحو احسن عمل نموده و پس از مشخص شدن فعالیت های این شرکت، سازمان بنادر کشتیرانی برای اولین بار در فروردین سال ۱۳۹۴ اقدام به انعقاد قرارداد۱۷ ساله جهت اجرای تمامی انکس های کنوانسیون مارپل با این شرکت نموده است.

مجوزهای دریافتی بنیان توسعه راستین

 

۱- عقد قراردادهای یک ساله به مدت ۴ سال، با سازمان بنادر جهت اجرای ضمائم ۱و۳ کنوانسیون مارپل
۲- عقد قرارداد ۱۷ ساله با سازمان بنادر جهت اجرای ضمائم شش گانه کنوانسیون مارپل در بندر امام
۳- دریافت مجوز ساخت و نصب ۶ عدد مخزن نفتی ۲۵۰۰ تنی جهت ترانزیت و صادرات مواد نفتی
۴- دریافت مجوز بسترسازی و ساخت و نصب تجهیزات مربوط به فرآوری ضایعات دریافتی از کشتی
۵- انجام فعالیت های مطالعاتی و ساخت در خصوص تجهیزات زیست محیطی کنوانسیون مارپل با همکاری دانشگاه های معتبر داخلی