انجام تشریفات گمرکی صادرات نفت و گاز در بیرجند

انجام تشریفات گمرکی صادرات نفت و گاز در بیرجند
مدیر اقتصاد و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با اعلام آغاز صادرات نفت و گاز از بیرجند گفت: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ، به عنوان گمرک مبدأ مجاز به تشریفات صدور محموله های مایع نفت و گاز تعیین و ابتدای هفته جاری این موضوع عملیاتی شد.
زارعی افزود: تاکنون بیرجند در زمینه ترانزیت و انتقال هیدروکربن ها به افغانستان گمرک تخصصی نداشته و افراد باید در مرز ماهیرود یا شهرهای دیگر اقدام می کردند اما اکنون این گمرک تخصصی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند راه اندازی شده است.
وی با اشاره به آمار بالای درخواست کنندگان صادرات نفت و گاز از منطقه ویژه بیرجند افزود: قبلا این صادرات از یزد ، مشهد ، اصفهان و سایر استان ها صورت می گرفت.
زارعی با تأکید بر اینکه نفت و گاز از ترانزیت و بورس منتقل می شود گفت: تردد کامیون ها و استقرار واحدها در منطقه ویژه اقتصادی رونق اشتغال و حمل و نقل در خراسان جنوبی را در پی دارد و روزانه 400 کامیون درخواست صادرات هیدروکربن از استان وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر 2 واحد هیدروکربن در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به بهره برداری رسیده است.
زارعی گفت: با پیگیری های کمرگات استان تمامی واحدهای تولیدی فعال استان در زمینه مشتقات نفتی می توانند خدمات مربوطه را از گمرک منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی دریافت کنند.
مدیر اقتصاد و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به عنوان بزرگترین مرکز در حال توسعه شرق ایران اردیبهشت سال 93 شروع به کار کرد و تاکنون چندین سرمایه گذار خارجی و داخلی در این منطقه مستقر شده اند.